FIEC - Activitat i prioritats d'acció de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes

Activitat i prioritats d'acció de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC)

La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va ser fundada l'any 1996 amb la voluntat de ser un instrument d'acció i informació de les comunitats catalanes de l'exterior.

Actualment 70 entitats hi estan adherides.

La FIEC funciona amb una Junta Directiva escollida a la darrera Assemblea General (Tarragona, 2008) renovada i ampliada en una Assemblea General Virtual a Barcelona (Desembre de 2014). Propera renovació prevista a Desembre de 2018

L'activitat de la FIEC és una activitat els 365 dies de l'any. Els membres de la Junta són voluntaris, membres de diverses CCE que dediquen una part del seu temps a la coordinació i l'acció global.

La representació de les CCE davant el Govern català corresponen, en allò que li atribueix la Llei 4/2017 al Consell de la Catalunya Exterior. En tot allò no recollit a la Llei 4/2017 la FIEC assumeix el diàleg amb les institucions corresponents.

http://www.fiecweb.cat/

FIEC Activitat i prioritats d'acció de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes Streaming Streaming Barcelona emissió retransmissió endirecte webinar Webcast live livestreaming livestream Online educacio on line Videoconferencia

Embeber reproductor

Embed standard (https)Embed responsive (https)

Desarrollo webTV: WEBfine Streaming Barcelona.com
Ahora en directo!
?EMISION_TITULO?
?EMISION_TITULO?